وکیل شما

بهرام اردهالی تحصیلات خود را در رشته حقوق در سال ٢٠٠۹ با گرایش حقوق تجاری و شرکت ها در دانشگاه هامبورگ به اتمام رساند

سپس دوره ی آمادگی حقوقی خود را در دادگاه ایالتی شهر کیل (شلسویگ-هولشتاین) آغاز کرد. وی ادامه ی این دوره را در شهرهای هامبورگ, بروکسل و دوبی پشت سر گذارند

کار در دادستانی شهر کیل, دایره جرایم اقتصادی, نمایندگی دایم جمهوری فدرال آلمان در اتحادیه اروپایی (بروکسل) و در دوبی از جمله تجربیات برجسته وی در طی این دوره می باشند.

پس از اتمام این دوره در سال ٢٠١٣, به عنوان وکیل دادگستری, به عضویت در کانون وکلا ی ایالت هامبورگ پذیرفته شد

وی همچین در سال ٢٠١٥ دوره ی تخصصی "حقوق تجاری و شرکت ها " را در مدرسه حقوقی هاگن با موفقیت به پایان رساند

 

زبان مشاوره

آلمانی
انگلیسی
فارسی