زمینه مشاوره

بهرام اردهالی در مورد مسائل کیفری, اداری و مد نی مشاوره میدهد. با تجربه یویژه در مسائل اقتصادی و مهاجرت به آلمان, وی در خدمت شما خواهد بود
 دفتر وکالت اردهالی در امور زیر مشاوره میدهد

ویزا - اقامت - تابعیت

اقدام به اخذ ویزای شنگن و یا اعتراض به رد درخواست ویزای شنگن
 اقدام به اخذ ویزا و اقامت از طریق تاسیس شرکت و فعالیت خوداشتغالی در آلمان
اقدام به اخذ ویزا و اقامت برای کاریابی و یا اشتغال به کار در آلمان برای افراد متخصص
اقدام به اخذ ویزا و اقامت برای ادامه تحصیل  در آلمان 
اقدام به اخذ ویزا و اقامت برای پیوست به خانواده
اقدام برای دریافت تابعیت آلمان
 
عمومی مدنی
دعاوی مد نی, وصول مطالبات و خسارات